Celal Bayar Üni. Fen Edebiyat Fak.Dek

Makine Otomasyonu:

2015 yılında Tribo Tester Ünitesi otomasyonu yapılmıştır.

Otomasyon Panoları imalatı:

Tribo Tester Ünitesi Projesi kapsamında, Otomasyon Panoları imalatı yapılmıştır.